3 Og kush auto, 2 cheese xxl auto, 1 kraken, 1quasar

-